نمایندگی های خارجی

English

 

 نمایندگان خارجی

شرکت نادین ضمن دریافت تاییدیه‌های بین المللی از شرکت‌ها و سازمان‌های متفاوت، با دریافت نمایندگی‌های معتبر از برند‌های سرشناس خارجی به ارائه خدمات و استقرار نرم‌افزار‌های بین المللی می‌پردازد.

شرکت: Optial (اُپتیال)

کشور: انگلستان

حوزه فعالیت: مدیریت ریسک

خدمات: فروش، استقرار، آموزش و پشتیبانی
 

شرکت: Office Gemini (آفیس جیمنی)

کشور: ایالت متحده

حوزه فعالیت: مدیریت اسناد

فروش، استقخدمات: رار، آموزش و پشتیبانی
 

شرکت:M-Files (ام-فایلز)

کشور: فنلاند

حوزه فعالیت: مدیریت اسناد

فروش، استقرار، آموزش و پشتیبانی
 
 

شرکت: Kaspersky lab(کسپرسکی لب)

کشور: روسیه

حوزه فعالیت: امنیت

خدمات: فروش
 
 

شرکت: Eset (ای ست)

کشور: اسلواکی

حوزه فعالیت: امنیت

خدمات: فروش
 
 

شرکت:Avira (آویرا)

کشور: آلمان

حوزه فعالیت: امنیت

خدمات: فروش
 

S5 Box

Login