مشاوره مدیریت دانش

English

مدیریت دانش در حال حاضر جزء صریح ایزو ۹۰۰۱ است. این بند سازمان را وادار می‌کند برای انطباق با استاندارد از رویکردها و تکنیک‌های مدیریت دانش استفاده کند. در بند ۷-۱-۶ از دانش سازمانی به عنوان یکی از مهمترین منابع سازمان نام برده شده و سازمان شما برای اینکه محصولات و خدمات خود را به گردش در بیاورد باید قابلیت مدیریت دانش سازمانی را داشته باشید.


بند ۶٫۱٫۷ استاندارد با عنوان دانش سازمانی بیان می‌کند:
سازمان باید دانش مورد نیاز برای اجرای فرایندهای کاری و انطباق کیفی محصولات و خدمات خود را تعیین کند.این دانش باید نگهداری شده و به میزان لازم در دسترس قرار گیرد. زمانی که نیازهای سازمان و یا روندهای بیرونی دچار تغییر می‌شوند، سازمان باید وضعیت فعلی دانش خود را در نظر گرفته و نحوه کسب یا دستیابی به هرگونه دانش اضافی جدید و یا به‌روز رسانی دانش موجود را مشخص نماید.

یادداشت ۱: دانش سازمانی دانشی است که مختص سازمان است و بر اساس تجربه کردن به دست می‌آید. در اصل، اطلاعاتی است که برای دستیابی به اهداف سازمانی، در عمل استفاده شده و بین افراد به اشتراک گذاشته می‌شود.

یادداشت ۲: دانش سازمانی می تواند بر اساس منابع زیر باشد:

منابع داخلی مانند مالکیت فکری، دانش حاصل از تجربه، درس آموخته های ناشی از موفقیت یا شکست در پروژه‌ها، کسب و به اشتراک گذاری دانش و تجربه مستند نشده، نتایج حاصل از بهبود فرایندها، محصولات و خدمات.
منابع خارجی مانند استانداردها، دانشگاه، کنفرانس‌ها، جمع آوری دانش از مشتریان یا تامین کنندگان دانش بیرونی.

راه حل برای پوشش بند دانش سازمانی ایزو 9001
این راه حل به شما کمک می‌کند تا برای ممیزی ایرو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ آماده شوید و شواهد لازم را به ممیزین ارائه دهید.
شواهدی را که می‌بایست آماده کنید عبارتند از:

  • لیست حوزه‌های دانش مورد نیاز مبتنی بر فرایندهای کسب و کار
  • وجود رویه‌ای برای نگهداری و دسترسی به این دانش‌ها
  • داشتن برنامه‌ای برای برطرف‌کردن شکاف‌ حوزه‌های بحرانی دانش
  • وجود نظامی برای بدست آوردن یا کسب هر گونه دانش جدید
  • ردیابی، شناسایی و مدیریت متوازن منابع دانش داخلی و خارجی
  • وجود نظامی موثر برای مدیریت درس آموخته‌های کاری

S5 Box

Login