نمایندگی های خارجی

مدیرکل زندانهای استان قزوین بر لزوم بکار گیری مدیریت دانش در ارتقاء نظام زندانبانی تأکیدکرد و آنرا در برنامه های تأمینی وتربیتی زندانها اثربخش دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضافراست طلب ظهر شنبه در جمع مدیران ومسؤلین زندان مرکزی به نقش مدیریت دانش در زندانها اشاره کرد واظهارداشت: بکارگیری دانش وتخصص کارکنان در مواقع برنامه ریزی و تصمیم گیری،   به عنوان منبعی موثرتلقی می گردد. باید به نحو مطلوب و شایسته در این زمینه سرمایه گذاری نمود تا سبب افزایش اثربخشی برنامه ها وفعالیتها در زندان شود.

وی بابیان اینکه دانش به عنوان منبعی برای ارتقای سازمانها ضروری و حیاتی است افزود: شرط موفقیت هر سازمانی، دامنه گسترده ای از ایده‌ها، نوآوری‌های راهبردی وخلاقیتهاست. علی رغم ضرورت این مقوله در اثر بخشی برنامه ها، اما هنوز هم به مدیریت دانش به طور جدی توجه نشده است.

فراست طلب بیان کرد: مدیریت دانش کارآمد، منجر به کاهش خطا و کاهش میزان آسیبهای احتمالی در زندان شده و سرعت حل مسائل و تصمیم گیریها را افزایش می‌دهد. در نظام مدیریت زندانها که دارای سابقه بهره گیری ازمدیریت دانش است، نیازمند این هستیم که دانش نیروی انسانی ارتقاء یابد. بنابراین کسب دانش، سازماندهی، انتقال و به اشتراک گذاشتن با همه کارکنان، هم چنین بروز رسانی آموخته ها آنها ، امری بسیار حیاتی و ضروری است.

مدیرکل زندانهای استان قزوین خارج شدن نیروی انسانی از چرخه دانش  شغلی را، چالش جدی برای هر سازمانی برشمردو گفت: مدیریت دانش به عنوان یکی از عوامل مهم در جهت تسهیم دانش بین افراد سازمان و هم چنین به عنوان عاملی برای افزایش آگاهی و دانش آنها می تواند سبب همکاری بیشتر اعضاء و به اشتراک گذاشتن تجربیات کارکنان شودو در نتیجه منجربه افزایش کارایی و اثربخشی سازمان گردد. تنها دراین صورت مدیریت دانش  استقرار یافته ودر نظام  زندانبانی پایدار خواهدشد.

وی تأکیدکرد:نظام مدیریت در زندان ها برای برای علم و دانش زندانبانی  ارزش قائل است و امروز در صدد است  با کسب اطلاعات، طراحی نقشه راه  واستفاده از نیروی متخصص وکارآمد به چشم انداز اهدف و رسالت های سازمانی دست یابد.

مدیرکل زندانهای استان قزوین در پایان بر ارتقاء سیستم آموزش مستمر، کارآمد و پویا تأکید و ابراز امیدواری کرد: با پیاده سازی زیرساخت های دانش در همه فرایندهای کاری، به سوی تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور گام برداریم.

سیستمهای تخصصی نادین

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی تولید (MPS / Master Production schedule)
 • توقفات و محاسبات ظرفیت ماشین و گلو گاه های تولید
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی مواد (Material Requirement Planning)
 • محاسبه ذخیره احتیاطی،زمان و مقدار بهینه سفارش، نقطه سفارش و ...
 • ثبت سفارش خودکار کالا برای واحد بازرگانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های تولید
  • گزارشات بالانس
  • گزارشات کنترل مصرف
  • گزارشات تغذیه خط
  • کنترل فرآیند و گزارشات ضایعات (PPM و ...)
  • گزارشات راندمان تولید (ماشین، ایستگاه، نیروی انسانی)
 • ردیابی محصول و مواد در خط تولید
 • امکان استفاده از بارکد و RFID  در ردیابی محصول

S5 Box

Login

Register