نمایندگی های خارجی

سمینار مدیریت دانش در محل شرکت نیروگستر نادین  در تاریخ 1396/01/17  برگزار گردید. 

در این سمینار  ضمن معرفی ویژگیهای سیستم مدیریت دانش  نادین   به نقش آن در مدیریت و جمع آوری دانش های سازمانی در صنایع مختلف اشاره گردید.

این سمینار  با تبیین مفاهیم، روندها و چالش های بهره مندی از نظام های مدیریت دانش در حوزه های خدمات مالی با تأکید بر بانک و بیمه ها برگزار گردید. در این جلسه  اعضا   ویژگی ها ی نظام  مدیریت دانش ،

الزامات دانش پذیری و مدیریت دانش، مدیریت دانش در صنایع ، نتیجه گرایی در مباحث مدیریت دانش و همچنین ملاحظات و چالش های موجود را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

در بازار پر رونق و رقابتی سال جاری ، مدیریت بهینه منابع  دانشی ارزشمند سازمان موجب استفاده از فرصتهای ناب پیش رو خواهد شد . منابعی که در بستر IT و در قالب نرم افزار مدیریت دانش  قابل مدیریت خواهند بود.

 

سیستمهای تخصصی نادین

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی تولید (MPS / Master Production schedule)
 • توقفات و محاسبات ظرفیت ماشین و گلو گاه های تولید
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی مواد (Material Requirement Planning)
 • محاسبه ذخیره احتیاطی،زمان و مقدار بهینه سفارش، نقطه سفارش و ...
 • ثبت سفارش خودکار کالا برای واحد بازرگانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های تولید
  • گزارشات بالانس
  • گزارشات کنترل مصرف
  • گزارشات تغذیه خط
  • کنترل فرآیند و گزارشات ضایعات (PPM و ...)
  • گزارشات راندمان تولید (ماشین، ایستگاه، نیروی انسانی)
 • ردیابی محصول و مواد در خط تولید
 • امکان استفاده از بارکد و RFID  در ردیابی محصول

S5 Box

Login

Register