سایتهای مرتبط

 

http://www.gurteen.com

این سایت اطلاعات جالبی در خصوص مدیریت دانش ، یادگیری ، خلاقیت و نوآوری ارائه می کند و بیش از 5000 مطلب در خصوص دانش ارائه می نماید .

 http://www.kmiran.com/fa

 

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش 

 

 http://www.kmworld.com/

ناشر پیشرو ، ارائه دهنده اطلاعات در خصوص مدیریت دانش می باشد .

 http://www.knowledge-management-online.com/

 

 

 http://imi.ir/Pages/home.aspx  
 https://www.theirm.org/about/risk-management/  
   

سیستمهای تخصصی نادین

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی تولید (MPS / Master Production schedule)
 • توقفات و محاسبات ظرفیت ماشین و گلو گاه های تولید
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی مواد (Material Requirement Planning)
 • محاسبه ذخیره احتیاطی،زمان و مقدار بهینه سفارش، نقطه سفارش و ...
 • ثبت سفارش خودکار کالا برای واحد بازرگانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های تولید
  • گزارشات بالانس
  • گزارشات کنترل مصرف
  • گزارشات تغذیه خط
  • کنترل فرآیند و گزارشات ضایعات (PPM و ...)
  • گزارشات راندمان تولید (ماشین، ایستگاه، نیروی انسانی)
 • ردیابی محصول و مواد در خط تولید
 • امکان استفاده از بارکد و RFID  در ردیابی محصول

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.