مدیریت ریسک

جهان پر‌تلاطم امروزی شرایط ناپایداری را برای سازمان‌ها و شرکت‌ها بوجود آورده است. این شرایط سبب می‌شود تا سازمان‌ها علاوه بر آنکه نیازمند انعطاف‌پذیری بیشتری باشند در معرض مخاطرات فراوانی نیز قرار گیرند. این مخاطرات حسب نوع و تاثیرات آن می‌تواند در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، سازمان را با مشکلاتی مواج کند. گاهی این مشکلات می تواند به اندازه ای بزرگ باشد که بنیان سازمان را به خطر بیاندازد.
امروزه مدیران به مبحث مدیریت ریسک به عنوان یکی از مهمترین ملزومات مدیریت استراتژیک سازمان خود می‌نگرند. آنها تلاش می‌کنند بواسطه فرآیند های مدیریت ریسک به شناسایی، ارزیابی، پایش و کاهش ریسک های موجود در درون و بیرون سازمان خود بپردازند و بدینوسیله سازمان های خود را در برابر تغییرات سریع محیط و مخاطرات مختلف در حاشیه ای از اطمینان قرار دهند.

 مدیریت ریسك یعنی استفاده از مهارتهای افراد و یا گروهها به منظور حصول اطمینان از شناسایی تمام ریسك‌ها ، اندازه‌گیری و اجرای آنها در پروژه .

هدف از نرم افزارمدیریت ریسک نادین ، مدیریت صحیح ریسکهای موجود و تعریف شده در سازمانها می باشد که شامل فعالیتهای شناسائی ، ارزیابی ، پایش و کاهش تاثیر ریسکهای موجود در کسب و کارها می باشد .

نرم افزار مدیریت ریسک نادین با مدیریت صحیح ریسکهای کسب و کارهای مختلف وایجاد تعاریف کاملا سفارشی سازمانها ، قصد دارد ریسکهای هزینه بر و استرس زای موجود در سازمانها  را مدیریت نموده و به حداقل رساند .

مزایا و قابلیتهای کلیدی نرم افزار مدیریت ریسک  نادبن :

 • زیر ساخت کارتابل محور
 • وجود داشبورد مستقل
 • قابلیت راه اندازی سریع
 • پشتیبانی از چند زبانگی 
 • رابط کاربری کاربر پسند 
 • اعلام هشدار احتمال وقوع ریسک 
 • روش انجام کار یکپارچه در تمامی زیر سیستمها 
 • کنترل سطوح دسترسی 
 • قابلیت ورود اطلاعات از طریق فایل 
 • قابلیت ارتباط با بانکهای اطلاعاتی سازمانها

زیر سیستمهای مدیریت ریسک  نادین :

 • کنترل ریسک 
 • مانیتورینگ
 • ممیزی و ارزیابی 
 • حوادث و رخدادها
 • انطباق 


دریافت کاتالوگ

سیستمهای تخصصی نادین

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی تولید (MPS / Master Production schedule)
 • توقفات و محاسبات ظرفیت ماشین و گلو گاه های تولید
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی مواد (Material Requirement Planning)
 • محاسبه ذخیره احتیاطی،زمان و مقدار بهینه سفارش، نقطه سفارش و ...
 • ثبت سفارش خودکار کالا برای واحد بازرگانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های تولید
  • گزارشات بالانس
  • گزارشات کنترل مصرف
  • گزارشات تغذیه خط
  • کنترل فرآیند و گزارشات ضایعات (PPM و ...)
  • گزارشات راندمان تولید (ماشین، ایستگاه، نیروی انسانی)
 • ردیابی محصول و مواد در خط تولید
 • امکان استفاده از بارکد و RFID  در ردیابی محصول

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.