نمایندگی های خارجی

 شرکت نادین ضمن دریافت تاییدیه های بین المللی از شرکت ها و سازمان های متفاوت، با دریافت نمایندگی های معتبر از برندهای سرشناس خارجی به ارائه خدمات و استقرار نرم افزار های بین المللی می پردازد.

نام شرکت : SAP  (سپ)
کشور : آلمان 
حوزه فعالیت : مدیریت منابع سازمان (ERP)
خدمات : فروش، استقرار، آموزش و پشتیبانی
نام شرکت : Optial (اُپتیال)
کشور : انگلستان
حوزه فعالیت : مدیریت ریسک
خدمات : فروش، استقرار، آموزش و پشتیبانی
نام شرکت : Office Gemini (آفیس جیمنی)
کشور : ایالت متحده
حوزه فعالیت : مدیریت اسناد
خدمات : فروش، استقرار، آموزش و پشتیبانی
نام شرکت : M-Files (ام-فایلز)
کشور : فنلاند
حوزه فعالیت : مدیریت اسناد
خدمات : فروش، استقرار، آموزش و پشتیبانی
نام شرکت : Kaspersky lab (کسپرسکی لب)
کشور : روسیه
حوزه فعالیت : امنیت
خدمات : فروش
نام شرکت : Eset (ای ست)
کشور : اسلواکی
حوزه فعالیت : امنیت
خدمات : فروش
نام شرکت : Avira  (آویرا)
کشور : آلمان
حوزه فعالیت : امنیت
خدمات : فروش

 

سیستمهای تخصصی نادین

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی تولید (MPS / Master Production schedule)
 • توقفات و محاسبات ظرفیت ماشین و گلو گاه های تولید
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی مواد (Material Requirement Planning)
 • محاسبه ذخیره احتیاطی،زمان و مقدار بهینه سفارش، نقطه سفارش و ...
 • ثبت سفارش خودکار کالا برای واحد بازرگانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های تولید
  • گزارشات بالانس
  • گزارشات کنترل مصرف
  • گزارشات تغذیه خط
  • کنترل فرآیند و گزارشات ضایعات (PPM و ...)
  • گزارشات راندمان تولید (ماشین، ایستگاه، نیروی انسانی)
 • ردیابی محصول و مواد در خط تولید
 • امکان استفاده از بارکد و RFID  در ردیابی محصول

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.