مدیریت دانش

نرم افزار سفارشی مدیریت دانش نادین :

نرم افزارمدیریت دانش نادین برپایه بروزترین تکنولوژی‌ها و استانداردهای برنامه‌نویسی جهانی پیاده سازی گردیده است. از جمله تکنولوژی برتر این سیستم می توان به موارد زیراشاره نمود:

 • Single Page Application
 • Net Framework 4.5.
 • Web API
 • C#
 •  SQL Server 2014

این سیستم تحت وب بوده و دسترسی کاربران به ویژه مدیران ارشد از هر نقطه جهان را به کمک اینترنت حتی از طریق تلفن همراه امکان‌پذیر می نماید و همچنین برای کلیه کاربران ، کاملا کارتابل محور بوده و دارای محیطی کاملا فارسی است. 

این سیستم قابليت كسب، خلق، ارزيابي، ذخيره‌سازي، تسهيم و بازيابي دانش‌هاي خلق شده توسط پرسنل سازمان در حين فرآيندهاي كاري را به شيوه‌اي کارآمد و در تمامی سطوح سازمان فراهم می نماید . بصورت کاملا سفارشی و با توجه به سطح بلوغ سازمان در اختیار کاربران قرار می گیرد و لذا کلیه نیازهای دانشی سازمان را پوشش خواهد داد .

 


لیست ویژگیهایی نرم افزار مدیریت دانش نادین 

 • نا محدود بودن تعداد کاربران
 • اطلاعات پایه  شامل تعریف : پست سازمانی ، واحد سازمانی ، مشخصات فردی پرسنل ، تعریف حوزه دانشی  ، تعریف گروه دانشی ،تعریف موضوعات دانش ، تعریف انجمن ، تعریف کمیته دانش
 • چارت سازمانی پویا 
 • قابلیت تعریف انواع انجمن های خبرگی
 • قابلیت  عضویت پرسنل در انجمن های خبرگی  و تائید یا عدم تائید  توسط مدیر دانش انجمن
 • مدیریت درخت دانش
 • ثبت دانش های آشکار 
  • قابلیت  تعریف سند دانش (Article)
  • ثبت سند بصورت پیش نویس 
  • قابلیت درج پرسش و پاسخ هوشمند دانشی
  • قابلیت  اعلام نظرکاربران  بر روی پرسش و پاسخهای درج شده   
  • قابلیت ثبت FAQ از پرسش و پاسخ توسط خبرگان 
  • قابلیت ثبت روشهای رفع مشکل  عیب یابی (TroubleShooting)
  • ثبت سند بصورت عادی ، محرمانه ، فوق سری و ارائه الگوهای امنیتی مناسب برای هر سند 
  • امکان ضمیمه نمودن  فایل در کلیه مراحل بصورت نامحدود
 •  ارزیابی دانش  ثبت شده توسط مدیر دانش انجمن
 • ارسال به کمیته دانش  توسط مدیر دانش
 • بررسی دانش توسط کمیته دانش  در صورت لزوم
 • ثبت امتیاز دانش بر اساس شاخصهای دانش
 • محاسبه امتیاز های دانش 
 • انتشار دانش توسط کمیته دانش در رسته (قابل انتشار عمومی ، قابل انتشار خبرگان ، قابل انتشار مدیران و ......)
 • مدیریت اعتبارسنجی دانش
 • قابلیت تعریف دوره های بروزرسانی دانش
 • مشاهده وضعیت سند دانش ثبت شده توسط کاربران در هر لحظه 
 • اتاق فکر
 • کارت ردیابی دانش
 • ارائه طرحهای انگیزشی 
 • گزارشات متعدد (مخزن دانش فردی ، موضوعات موردعلاقه و ......)
 • گراف دانش 
 • محاسبه امتیاز دانش کل سازمان
 • مقایسه رشد دانش در سالهای مختلف 
 • معرفی دانش برتر ، خبره برتر 
 • معرفی درصد فعالیت افراد ، گروهها و کمیته دانش  و انجام محاسبات انگیزشی 
 • مکانیزم جستجوی پیشرفته 
 • تعریف شرکت های متعدد زیرمجموعه یک هلدینگ بر روی یک پایگاه داده‌ی مشترک پشتیبانی می شود و امکان تبادل اطلاعات بین شرکت ها و خلاصه‌سازی و تجمیع اطلاعات بر روی شرکت هلدینگ را دارا می‌باشد.
 • این سیستم بصورت هدفمند و براساس رویکرد انجمن های خبرگان عمل می نماید لذا از انتشار اسناد فاقد تائیدیه مدیر دانش جلوگیری می گردد. 
 • وجود رویه های مختلف برای شناسائی دانش و کسب آن از افراد ( ثبت مهارت ، تجربه ، داستان سرائی ،مقاله ، پرسش و پاسخ و ....)

 

دریافت کاتالوگ 

 

سیستمهای تخصصی نادین

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی تولید (MPS / Master Production schedule)
 • توقفات و محاسبات ظرفیت ماشین و گلو گاه های تولید
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی مواد (Material Requirement Planning)
 • محاسبه ذخیره احتیاطی،زمان و مقدار بهینه سفارش، نقطه سفارش و ...
 • ثبت سفارش خودکار کالا برای واحد بازرگانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های تولید
  • گزارشات بالانس
  • گزارشات کنترل مصرف
  • گزارشات تغذیه خط
  • کنترل فرآیند و گزارشات ضایعات (PPM و ...)
  • گزارشات راندمان تولید (ماشین، ایستگاه، نیروی انسانی)
 • ردیابی محصول و مواد در خط تولید
 • امکان استفاده از بارکد و RFID  در ردیابی محصول

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.