پشتیبانی از تصمیم در فرآیند تولید

تصمیم گیری و سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری

 

سيستم پشتيبان تصميم گيري  نادین به مانند مشاوري در کنار يک تصميم گيرنده (مدیران سطوح میانی و عالی) قرار مي گيرد و  به او امکان ميدهد تا بتواند با حجم عظيمي از اطلاعات کار کرده و آنها را به صورتهاي دلخواه و در قالب مدلهاي مناسب براي بهبود تصميم گيري خود بکار گيرد.

DSS مجموعه ای از دانش، تجربه، ادراک، و قدرت تصمیم گیری، سرعت و قدرت پردازش حاصل از به کار گیری فن آوری اطلاعات است که منجر به ارتقاء بهره وری، سرعت، انعطاف پذیری در تصمیمات و کاهش پیچیدگی شرایط مسئله و هزینه ها هستند.

DSS می تواند کمبود اطلاعات را جبران کند، به طوری که مدیران بتوانند کیفیت تصمیمات خود را ارتقاء دهند. برای این منظور از انواع نوآوری های تکنولوژیکی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری از قبیل نمودارهای رنگی، مدل های برنامه ریزی و پیش بینی، زبان های پرسشی و هوش مصنوعی استفاده می شود

این سیستم ها از طریق به کارگیری  مدل ها و تحلیل آنها قادرند در بسیاری از موارد تصمیم گیری را تسهیل کنند. مثلا در انتخاب یک راه حل از بین چند راه حل به کمک تصمیم گیرنده می آیند. سیستمهای DSS کمتر ساختار یافته اند و برای حل مسائلی به کار می روند که موردی هستند و نه تکراری و روزمره . به مدیران این قابلیت را می دهند که با طرح پرسش های what if  یا چه می شود اگر؟ به آینده نظر داشته باشند.

تعریف مدل و مدلسازی

 

مدل، تصویر ساده شده و انتزاعی از یک واقعیت یا ذهنیت است. مدلها، ساده شده واقعیت ها هستند، و از آنجایی که واقعیت ها در مسائل سازمانی بسیار پیچیده تر از آن هستند که دقیقا نسخه برداری شوند و یا بسیاری از پیچیدگی های آن بی ارتباط با مسئله خاص مورد نظر هستند، از مدل و مدل سازی استفاده می نماییم.

از طریق مدل سازی می توان شرایط و موقعیت های خاص را به صورت مجازی ایجاد و آن را مورد آزمون قرار داده و تحلیلی کرد. این امر بسیار سهل تر و کاراتر از تحلیل شرایط واقعی می باشد.

مدل امکان شبه سازی و فشرده سازی زمان را میسر می سازد و عملیات سال های متمادی در تولید و یا فروش را می توان در چند ثانیه در رایانه شبیه سازی کرد.

 دلایل مورد نیاز به  سیستم پشتیبان تصمیم گیری نادین 

محدودیتهای فکری بشر در پردازش وذخیره سازی: چون توانایی ذهن بشر در پردازش ذخیره ودسترسی به اطلاعات محدود است با استفاده ازاین سیستمها می توانیم این محدودیت را برطرف کنیم.

محدودیتهای دانش: اگر برای حل یک مساله نیاز به اطلاعات ودانشهای متنوعی باشد توانائی یک فرد در حل ان مسئله محدود میباشدواگر بخواهیم از چندین متخصص در هر زمینه استفاده کنیم هماهنگی وارتباط بین این افراد مشکل خواهد بود.سیستمهای کامپیوتری این مشکلات را حل کرده ومیتوانند به سرعت به حجم زیادی اطلاعات دسترسی پیدا کرده وانها راپردازش کنند همچنین میتوانند هماهنگی وارتباط بین ان افراد را اسان کنند.

محاسبات سریع: یک کامپیوتر به تصمیم گیرنده اجازه میدهدکه بسیاری ازمحاسبات رابه سرعت وباهزینه کم انجام دهد.تصمیمهای زمان داربرای بیشتر موقعیتها بحرانی هستند.مثل تصمیم یک پزشک دراتاق اورژانس یاتصمیم گیری یک خریدارسهام برای خریدیافروش سهامی خاص.  

 کاهش هزینه: کنارهم اوردن گروهی ازتصمیم گیران مخصوصاکارشناسان ممکن است هزینه زیادی داشته باشد.پشتیبانی کامپیوتری ممکن است باعث کاهش تعداد اعضای گروه شده وهمچنین  با بوجود اوردن امکان ارتباط اعضای گروه از مکانهای مختلف باعث کاهش هزینه مسافرت و یا سکونت  میشودهمچنین استفاده ازاین سیستمها ممکن است بهره وری را افزایش دهدکه چنین پشتیبانی ای از طرف تصمیم گیران مورد نیاز است.افزایش بهره وری به معنای کاهش هزینه خواهد بود

 پشتیبان تکنیکی: بسیاری ازتصمیمات نیازمندمحاسبات پیچیده ای هستند.داده هامیتواننددرپایگاه داده های متفاوتی ذخیره شده باشند،مثلا در پایگاه داده هایی خارج از سازمان،ویاممکن است دارای قالبهای مختلفی مثل صدا یا گرافیک باشند، همچنین امکان دارد که انتقال سریع انهااز مناطق دور مورد نیاز باشد که در این زمینه کامپیوترها می توانند جستجو، ذخیره و انتقال داده مورد نیاز را با سرعت و با کمترین هزینه انجام دهند.

 رقابت: فشار رقابتی تصمیم گیری را مشکل میکند.سازمانهاباید قادر به ایجاد تغییرات درروند فعالیتها و ساختارهاوهمچنین نواوری بطور متناوب وسریع باشند.فناوریهای پشتیبان  تصمیم گیری همانند سیستمهای خبره باعث بوجود امدن قدرت میشوند.به این طریق انسانهامیتوانندتصمیمات مناسبی را بسرعت اتخاذ کنندحتی اگر برخی دانشها را نداشته باشند.

 اهداف سیستم DSS نادین 

 این سیستم  دستیابی به سه هدف اصلی را دنبال می‌کند:

کمک به مدیر برای تصمیم گیری در مورد مسائل نیمه ساخت یافته

پشتیبانی تصمیم گیری انجام شده توسط مدیر و نه جایگزینی آن

بهبود کارایی تصمیم گیری و توجه بیشتر به اثر بخشی آن

 اجزاء  DSS نادین 

پايگاه داده(DataBase) ( مدیریت داده )

مجموعه اي از داده هاي يكپارچه است كه DSS بعنوان ورودي از آنها استفاده مي كند.

یک بانک پایگاه داده مجموعه ای از داده های مرتبط به هم است که به منظور رفع نیاز سازمان گرداوری و سازماندهی شده اند از این بانک بیش ازیک نفریا چند سیستم کاربردی میتوانند استفاده کنند

 دروني (Internal Database)

عمدتا ازسیستم پردازش مرواده ای tps گرفته میشوند مانند هزینه خرید اقلام خارج از نوبتگاهی داده های داخلی از طریق مرور کننده های وب موجود روی یک اینترانت جمع آوری می شود

بيروني (External Database)

مواردی ازقبیل داده های مربوط به صنعت داده های تحقیقات فروش داده های سرشماری داده های استخدامی منطقه ای این  داده ها از طریق دولت شرکتهای بازاریابی و  .. به دست می آیند

 

داده های خارجی رانیز می توان در بانک dss  نگهداری کرد

 

خصوصی

توسط تصمیم گیران ویژه استفاده و از داده های خاص یا موقعیتهای ویژه ارزیابی می شود

 

زیرسیستم مدیریت مدل

بسته نرم‌افزاري است كه در آن مدلهاي مالي، آماري،علم مديريت و ساير مدل‌هاي كمي، موجود هستند. اين نرم‌افزار توانايي تحليل سيستم و مديريت نرم‌افزار را ايجاد مي‌كند.

 

زیرسیستم رابط کاربر

از طريق اين زير سيستم، كاربر با  DSS ارتباط برقرار مي‌كند و به آن فرمان مي‌دهد. كاربر نيز جزيي از سيستم در نظر گرفته مي‌شود. محققان ادعا مي‌كنند كه كمك‌هاي DSS ناشي از تعامل زيادي است كه بين كامپيوتر و تصميم‌گيرنده وجود دارد

 نرم افزار DSS

 

 

ويژگيهاي DSS نادین 

 

كمك به تصميم گيرنده در هنگام تصميم گيري

توانايي تحليل مسائل  نيمه ساخت يافته

داراي امكان پاسخگويي سريع

قابليت استفاده بدون كمك از متخصصان IT

قابليت تطبيق با سطوح گوناگون مديريتي

پشتيباني در سطوح تاكتيكي-استراتژيكي

قابليت انعاطف پذيري درون سيستمي و رشد مهارتهاي كاربر

هر DSS روش خاصی برای مدیریت پایگاه دادها دارد ، یعنی مکانیسمهای نرم افزاری برای ذخیره سازی ،نگهداری و بازیابی داده ها منحصر به فرد میباشد . لذا DSS باید این قابلیت را داشته باشد که هماهنگی و سازگاری لازم را بین پایگاه داده های سیستم و ابزار های نرم افزاری آن فراهم نماید . برنامه های کاربردی DSS نوعا برنامه های دائمی نیستند  لذا برای هر برنامه کاریردی یک پایگاه داده ها تهیه می شود .

داده های یک برنامه DSS  از سه منبع فراهم میشود:

الف- داده های موجود در پایگاه داده های خارجی.

ب- وارد نمودن داده های جدید مثلا از طریق صفحه کلید به پایگاه داده های DSS .

ج- فایل ها و پایگاه های داده های رایانه ای و جامع در سازمان .

همچنين سیستم مدیریت داده های  DSS این قابلیت را ارائه می کند که بتوان داده هایی ازفایلها و پایگاه داده ها ی موجود استخراج کرد .

مثلا مدیر فروش با استفاده از نرم افزار DSS به محاسبه انحراف معیار فروش هفتگی هر یک از فروشندگان خود می پردازند تا مشخص شود فروش کدام فروشنده از فروش هفتگی معمول شرکت تفاوت قابل توجهی دارد.ابزار های آماری دیگر  در محیط DSS عبارتند از :تجزیه و تحلیل ریسک و تجزیه و تحلیل روند.

سیستمهای تخصصی نادین

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی تولید (MPS / Master Production schedule)
 • توقفات و محاسبات ظرفیت ماشین و گلو گاه های تولید
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی مواد (Material Requirement Planning)
 • محاسبه ذخیره احتیاطی،زمان و مقدار بهینه سفارش، نقطه سفارش و ...
 • ثبت سفارش خودکار کالا برای واحد بازرگانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های تولید
  • گزارشات بالانس
  • گزارشات کنترل مصرف
  • گزارشات تغذیه خط
  • کنترل فرآیند و گزارشات ضایعات (PPM و ...)
  • گزارشات راندمان تولید (ماشین، ایستگاه، نیروی انسانی)
 • ردیابی محصول و مواد در خط تولید
 • امکان استفاده از بارکد و RFID  در ردیابی محصول

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.