اصلاح و ارتقا کیفی فرآیند های درون سازمانی مشتریان

چرا سازمان و کارکنان باید فرآیندهای خود را بهبود دهند؟

 •  بهبود مستمر تلاشي است دائمي و پايان ناپذير ، براي تغيير در انديشه و عمل مديران و كاركنان 
 •  بهبود مستمر يك نوع تغييري است كه بر افزايش كارايي و كفايت يك سازمان جهت رسيدن به كيفيت و اهداف تمركز دارد.

تعریف فرآیند :

فرایند به مجموعه فعالیت های به هم پیوسته ای اطلاق می شود که برای ایجاد یک یا چند تغییر تعریف شده طراحی و پیاده سازی شده است.

یا مجموعه ای از عناصر که برای انجام ماموریت یا رسیدن به هدف خاص با کمیت معلوم طراحی و ساخته شده اند.

هر فرآیند با یک فعالیت مشخص آغاز و با یک فعالیت مشخص نیز پایان می پذیرد. 

برخی از روشهای بهبود فرآیندها

نظام مدیریت مشارکتی

مستندسازی فرآیندها

استفاده از تکنولوژی فناوری اطلاعات

نظرسنجی از مشتریان

آراستگی محیط کار 5S

ممیزی داخلی

فنون آماری

رسالت ما :

با توجه به مشکلاتی که سازمانها  در تعریف و یا بهینه سازی فرآیندها دارند . رسالت نادین بر آن است که با توجه به تجارب فراوان متخصصین خود بتواند مدیران و صنعتگران را در بهبود فرآیندهای خود یاری رساند .

تیم تخصصی نادین  با  شناخت و بررسی وضعیت سازمانها و ارائه روشهای به روز در تسهیل گردش عملیات ، بروزآوری سیستمهای دستی و در نهایت مکانیزاسیون فرآیندها در خدمت مشتریان خود می باشد .

سیستمهای تخصصی نادین

 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی تولید (MPS / Master Production schedule)
 • توقفات و محاسبات ظرفیت ماشین و گلو گاه های تولید
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های سفارشی برنامه ریزی مواد (Material Requirement Planning)
 • محاسبه ذخیره احتیاطی،زمان و مقدار بهینه سفارش، نقطه سفارش و ...
 • ثبت سفارش خودکار کالا برای واحد بازرگانی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های تولید
  • گزارشات بالانس
  • گزارشات کنترل مصرف
  • گزارشات تغذیه خط
  • کنترل فرآیند و گزارشات ضایعات (PPM و ...)
  • گزارشات راندمان تولید (ماشین، ایستگاه، نیروی انسانی)
 • ردیابی محصول و مواد در خط تولید
 • امکان استفاده از بارکد و RFID  در ردیابی محصول

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.